Kontrollera asbest i Stockholm

Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1950 och 1970? Då finns det en stor risk att byggnaden innehåller det hälsoskadliga ämnet asbest. Planerar du dessutom att renovera fastigheten måste du säkerställa att byggnaden inte innehåller asbesthaltigt material som kan innebära en rad risker vid bearbetning.

Asbestsanering Stockholm

Användningförbjuden sedan 1982

Asbest är ett material som under lång tid använts inom byggindustrin Sverige på grund av dess bra egenskaper. Asbesten har hållbarhet och användes  i byggmaterial som exempelvis i väggar, tak, isolering m.m. Ämnet förbjöds under tidigt 80-tal på grund av dess hälsoskadliga effekter. Asbestfibrer som följer ned i lungorna vid inandning kan orsaka flera olika typer av sjukdomar och kan i värsta fall leda till cancer. Därför är det av stor vikt att man tar hjälp att utföra en asbestsanering om du planerar på att riva i asbesthaltigt material.

Så länge som asbesten är inkapslad utgör den dock ingen fara. Det är först när man river eller bearbetar den som stora mängder asbestfibrer frigörs och höga asbesthalter bildas i luften.  Asbestfibrerna är så små och lätta att de flyger runt i luften ett bra tag innan de når marken. Det finns därför en stor risk att dessa små fibrer följer med vid inandning.

Hjälp med asbestsanering i Stockholm

Vid en asbestsanering tar man bort produkter som innehåller asbest, antingen från ett hem, en verksamhet eller en offentlig byggnad. Asbest som ämne har nu blivit känt att orsaka allvarliga sjukdomar, såsom den kroniska lungsjukdomen asbestos, men även olika typer av cancer kan förekomma. Det som gör det nödvändigt att utföra asbestsanering är att även en mycket liten mängd asbestexponering kan vara farlig.

Misstänker du att din fastighet har asbest i sitt byggmaterial är det alltså av stor vikt att man tar hjälp av en behörig firma och kontrollerar om så är fallet. Visar det sig att det finns asbest kan det bli aktuellt för en asbestsanering.