Asbestrivningar av olika omfattning

En rivning kan man behöva göra av många olika anledningar. Kanske har man haft oturen att få problem med någon typ av skada och angrepp i sin fastighet. Det kan till exempel vara skador på grund av en vattenläcka eller mögelskador och annat. Vid sådana tillfällen kan en rivning för ombyggnation och renovering bli aktuell. Ytterligare ett alternativ är att man vill få bort en byggnad för att kunna bygga nytt på samma ställe.

Asbestrivning Stockholm

Rivningsarbeten runt om i Stockholm av olika omfattning och kan hjälpa dig med allt från det minsta rivningsarbetet till en rivning av riktigt stor omfattning. Det kan vara rivning av badrum, kök och väggar, tak eller golv i en inomhusmiljö, men även rivning av fasader eller tak på en byggnads utsida. Om du är i behov av en större rivning bistår vi alltså även vid detta. Det kan vara en totalrivning av ett garage, en veranda eller kanske en hel byggnad av det större slaget.

Vilken typ av metod som används för rivningen beror på omfattningen och de behov som finns i den specifika rivningen.

Asbestrivning & asbestsanering Stockholm

Asbest kan påverka hälsan negativt

Asbest användes längre tillbaka i tiden till många typer av material. När man upptäckte att asbesten kan ha negativ påverkan på hälsan förbjöds användningen, men eftersom att asbest tidigare använts i en stor utsträckning finns det fortfarande kvar i många byggnader landet över. Asbest har använts i bland annat isolering, brandskydd, i lim, i fix och fogmassa samt i golv-, tak- och fasadmaterial.

Att strunta i att göra en sanering kan alltså innebära en rad risker. Om man är osäker på hur saneringen ska gå till är det bra att kontakta ett företag som vet hur saneringen görs på rätt sätt oavsett om det gäller en sanering av eternittak eller asbestsanering

Sanering för att undvika risker

I och med de risker som finns så krävs rätt kunskaper vid en asbestsanering i Stockholm. En asbestsanering måste gå till på ett säkert vis med rätt typ av skyddsutrustning och rutiner som säkerställer att asbestfibrerna inte skadar någon.