Information om Asbest och Asbestsanering

Var finns asbest?

Platser där man använde sig av asbest som byggmaterial är:

  • Eternit som byggmaterial tex tak o fasader
  • Som lim till golv
  • Som fog och fix till kakel
  • I elinstallationer
  • Som värmeisolering kring pannor och rör
  • I ventilationskanaler
  • Som brandskydd åt stålkonstruktioner
  • I isoleringsskivor på dörrar och i väggar
  • I olika plaster och målarfärger
  • I linoleummattor och i klinker

Vad är eternit?

ESanering av asbest och eternitternit är ett material som vanligtvis kommer i formen av eternitplattor. Eternitplattan blev uppfunnen i slutet av 1800-talet av en man från Österrike vid namn Ludvig Hatschek. Eternitplattan består av en massa som i sin tur består av tio procent asbest i vatten och 90 procent cement. Den fick sitt namn från det latinska ordet aeternitas som betyder evighet. Detta är ett namn som passar otroligt väl då eternit enkelt håller sig i minst femtio år utan något underhåll överhuvudtaget.

Hur farligt är asbest?

Asbestrelaterade sjukdomar skördar cirka 100 liv i Sverige varje år och dessa sjukdomar tar många gånger upp till 20–40 år innan de upptäcks vilket gör att det är alldeles för sent för att göra någonting åt dem. Fibrerna i asbest består av tråd och nålformiga fibrer som håller sig kvar i luften under en lång tid. Detta gör att det är väldigt lätt hänt att man råkar andas in asbestfibrer om man är omedveten om att det finns asbest vid rivning eller renovering i en byggnad som använde sig av material innehållande asbest.

När man andas in asbestfibrer så kan det leda till ett antal allvarliga tillstånd som främst drabbar andningsorganen. Det kan leda till allt från så kallad dammlunga till lungcancer så det är alltså väldigt viktigt att skydda sig när man vistas i miljöer där det finns asbest.

Hur vet man om det finns asbest?

Det kan vara svårt att veta med säkerhet om asbest är närvarande då material och byggprodukter innehållande asbest sällan är korrekt märkta. Detta gör att det kan vara svårt att på egen hand avgöra om det finns en risk eller inte för att utsättas av asbestdamm när man bygger om eller renoverar ett hus.

Om man arbetar i dammet på en arbetsplats under ett renoveringsarbete utan att veta vad man utsätts för så finns risken att man inte är så försiktig som man bör vara. Risken för detta kan dock minskas en hel del genom att inventera arbetsplatsen. Om man utför ett ombyggnadsarbete eller en renovering i en byggnad som är byggd före år 1977 som är året då asbest blev olagligt så bör man räkna med att det kan finnas asbest i de materialen som användes.

AsbestsaneringKan man sanera asbest själv?

Om man vill hantera asbest eller material som innehåller asbest på ett yrkesmässigt vis så måste man inneha ett tillstånd för detta från Arbetsmiljöverket. Om man är en privatperson så gäller dock inte dessa regler, så om du vill riva eller på något annat sätt bearbeta asbest i en bostad som du själv är ägare till så kan du alltså göra detta.

Råd och rekommendationer för privatpersoner

Det allra viktigaste att tänka på när man hanterar asbest är att undvika att det dammar. Det är nämligen när asbest dammar som fibrerna släpps ut i luften vilket kan leda till ett antal olika sjukdomar och skador. Om du vill nedmontera eternitskivor så bör du vattenbegjuta plattorna och ta ner de i hela skivor så mycket som du kan utan att skada de.

Det rekommenderas även att du skyddar dig med skyddskläder och andningsmask när du hanterar asbest för att skydda dig så mycket som möjligt. Arbeta till exempel med skyddskläder som är menade för engångsanvändning och en andningsmask med ett P3-filter som din skyddsutrustning.

Hur hanteras asbestavfall?

Avfall som innehåller asbest eller asbesthaltiga material är riskfyllt och det är väldigt viktigt att man gör sig av med asbestavfall på korrekt sätt. Det är till exempel otroligt viktigt att du packar asbestavfallet i en tät förpackning på ett ordentligt vis. Detta är för att minska risken för att asbestavfallet ska damma vilket i sin tur även minskar risken för att någon ska råka inhalera asbestfibrer.

Vilka regler finns för asbestsanering?

Det finns ett antal olika regler som behöver följas för att man ska kunna hantera asbest på ett korrekt sätt. De regler och åtgärder som gäller är till för att minska riskerna så det är därför viktigt att dessa följs. Åtgärder som behöver vidtas för att minska riskerna så gott som möjligt vid asbesthantering finns med i AFS 2005:1 Asbest.