Va ute i god tid med asbestsanering i Stockholm!

Nu närmar sig våren allt närmre och närmre. Om du är osäker kring om du har asbest i hemmet bör du se till att planera och kolla upp det i tid. Med detta sagt, kan det vara bra att börja planera in vårens asbestsanering i Stockholm. Om du behöver hjälp med asbestsanering är det bra om du är ute i tid, så att detta viktiga arbete inte skjuts upp. Utöver detta hjälper det dig att få jobbet gjort på en tid som är bäst lämpad för dig. 

Asbestsanering i Stockholm 

Att hantera asbest är inget som man ska börja greja med om man inte är behörig. Det finns många fastigheter runt om i Stockholm som innehåller asbesthaltigt material. Var uppmärksam när du renoverar, river upp gamla golv och väggar så att du tar reda på om det finns asbest, var noggrann med säkerheten. Man ska alltid ta det säkra före det osäkra. Gör detta genom att ta hjälp av kunniga och behöriga hantverkare som även kan hjälpa till med att göra ett asbesttest för att sedan utföra en asbestsanering i Stockholm. Om asbestanalysen visar att det finns asbest så följs det upp med en asbestinventering för att ta reda på omfattningen av asbesten. Efter detta kan arbetet påbörja med sanering. 

Miramix hjälper dig! 

Miramix är ett tjänsteföretag som sysslar med många olika saker, allt ifrån rivning, betonghåltagning och asbestsanering. Miramix är ett asbestsaneringsföretag med välutbildad personal som alltid bär erforderlig skyddsutrustning och passerar en sluss varje gång de lämnar arbetsplatsen. Säkrare än så kan inte en asbestsanering utföras. En felaktigt utförd asbestsanering utsätter inte bara saneringspersonalen för risker utan alla som vistas i lokalen kan utsättas för mycket stora hälsorisker. De små asbestfibrerna som finns i rivningsdammet fastnar i lungorna och kan på sikt ge flera allvarliga lungsjukdomar, bland annat lungcancer. 

Klicka på länken om du behöver hjälp med asbestsanering i stockholm.  

Kontrollera asbest i Stockholm

Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1950 och 1970? Då finns det en stor risk att byggnaden innehåller det hälsoskadliga ämnet asbest. Planerar du dessutom att renovera fastigheten måste du säkerställa att byggnaden inte innehåller asbesthaltigt material som kan innebära en rad risker vid bearbetning.

Asbestsanering Stockholm

Användningförbjuden sedan 1982

Asbest är ett material som under lång tid använts inom byggindustrin Sverige på grund av dess bra egenskaper. Asbesten har hållbarhet och användes  i byggmaterial som exempelvis i väggar, tak, isolering m.m. Ämnet förbjöds under tidigt 80-tal på grund av dess hälsoskadliga effekter. Asbestfibrer som följer ned i lungorna vid inandning kan orsaka flera olika typer av sjukdomar och kan i värsta fall leda till cancer. Därför är det av stor vikt att man tar hjälp att utföra en asbestsanering om du planerar på att riva i asbesthaltigt material.

Så länge som asbesten är inkapslad utgör den dock ingen fara. Det är först när man river eller bearbetar den som stora mängder asbestfibrer frigörs och höga asbesthalter bildas i luften.  Asbestfibrerna är så små och lätta att de flyger runt i luften ett bra tag innan de når marken. Det finns därför en stor risk att dessa små fibrer följer med vid inandning.

Hjälp med asbestsanering i Stockholm

Vid en asbestsanering tar man bort produkter som innehåller asbest, antingen från ett hem, en verksamhet eller en offentlig byggnad. Asbest som ämne har nu blivit känt att orsaka allvarliga sjukdomar, såsom den kroniska lungsjukdomen asbestos, men även olika typer av cancer kan förekomma. Det som gör det nödvändigt att utföra asbestsanering är att även en mycket liten mängd asbestexponering kan vara farlig.

Misstänker du att din fastighet har asbest i sitt byggmaterial är det alltså av stor vikt att man tar hjälp av en behörig firma och kontrollerar om så är fallet. Visar det sig att det finns asbest kan det bli aktuellt för en asbestsanering.

Asbestrivningar av olika omfattning

En rivning kan man behöva göra av många olika anledningar. Kanske har man haft oturen att få problem med någon typ av skada och angrepp i sin fastighet. Det kan till exempel vara skador på grund av en vattenläcka eller mögelskador och annat. Vid sådana tillfällen kan en rivning för ombyggnation och renovering bli aktuell. Ytterligare ett alternativ är att man vill få bort en byggnad för att kunna bygga nytt på samma ställe.

Fortsätt läsa

Behöver du hjälp med att sanera asbest?

Är du i behov av att sanera asbest? Då kan vi hjälpa dig. Vår personal har kunskap samt behörighet för att behandla, sanera och inventera områden med asbest. Då asbest är ett mycket farligt ämne som förekommer i små partiklar via luft är det mycket viktigt att inneha rätt information och kunskaper för att utföra ett rivningsarbete som involverar asbest. Partiklarna kan vara cancerframkallande och proceduren kantas därför av säkerhetsföreskrifter och utbildning. Om du vill ha sanering eller rivning utförd inom Stockholmsområdet eller Uppsala är vi de rätta att anlita. Vi tar oss an uppdrag och utför dessa på ett säkert och korrekt sätt. Att genomföra en rivning eller sanering av en yta eller ett område som involverar asbest kan många göra. Det krävs däremot mycket kunskap och teknik för att göra det på ett korrekt och framför allt säkert sätt.

Asbestsanering

Om det förekommer exempelvis eternit/asbesttak i din fastighet är vi kompetenta till att hjälpa dig. Vi består av en firma som sköter rivning och sanering av ytor med asbest och använder oss av omfattande erfarenhet och givetvis en licens. Vi kan eternitsanering och asbestsanering och erbjuder även asbestrivningar inom vilka vi använder oss av nödvändiga verktyg och byggelement för att skydda våra arbetare och din fastighet. Vi hanterar även asbest samt andra typer av avfall vid installationer av exempelvis värmepannor och VVS. Anledningen till att asbest är extremt farligt är att partiklarna sätter sig i lungorna efter inandning och kan därefter utveckla allvarliga sjukdomar. Vi vill varken att våra arbetare eller personer som vistas i lokalerna efter arbete ska utsättas för dessa hälsorisker och använder oss därför alltid av skydd.

Asbestinventering / Asbestanalys – Var finns asbest?

Spår av asbest finner vi vanligen i områden såsom ventilationskanaler, rör, pannor och olika typer av behållare. Det är idag förbjudet att använda asbest som ämne vid byggnadsprojekt men det förekommer fortfarande, vanligtvis i hus från 70-talet. Frånsett i pannor, rör etcetera kan det skadliga ämnet förekomma i olika material som används vid isolering och i vissa typer av lim. Det förekommer även inom äldre brandsäkerhetsåtgärder på platser som till exempel garage och el-centraler. Då ämnet är skadligt vill många fastighetsägare göra sig av med det helt och hållet. Beslutet präglas även ofta av en strävan om mer miljövänlig förvaltning av sin fastighet. Vi använder oss av ett system som, enligt föreskrifter, bygger på en avskärmad arbetsprocess. I de lokaler vi arbetar skapar vi ett undertryck för att förhindra spridning av partiklar till andra delar av fastigheten. Vår personal har god erfarenhet av detta och vi jobbar alltid säkert och effektivt för att sanera och riva din fastighet.

Eternit – Vi hjälper er med rivning och sanering av eternit

Ytterligare ett ämne som kräver specialiserade kunskaper är eternit. Eternit faller delvis under samma kategori och hälsorisker som asbest och förekommer idag i många äldre fastigheter såsom fabriker. Det är en cementbaserad arbetsprodukt som under 40- och 50-talet användes i ventilationssystem och även i frånluftskanaler. I och med att ämnet har lång hållbarhet förekommer det ofta på äldre husfasader. Förr i tiden var man inte lika medveten om dess hälsorisker och man ansåg långvarigheten och den medföljande isolerande effekten som stora fördelar. Vi erbjuder dig högkvalitativ sanering av eternitplattor samt tak.

Vad gör jag om jag misstänker att det finns asbest i ett utrymme där rivning skall ske?

Kontakta oss! Vi tar alltid prover på ytan innan vi börjar jobba för att säkerställa att en rivning eller sanering är nödvändig.