Asbestsanering

Sanering av asbest i Stockholm
Om du står inför att riva, bygga om eller göra förändringar på en äldre fastighet krävs det att du kontrollerar om det finns asbest i byggmaterialet. Eftersom allt arbete med asbestsanering är strängt reglerat genom direktiv från EU samt att det finns upptaget i AFS 2006: om asbest i Sverige så måste sanering utföras på ett mycket strikt sätt. Det finns en sanktionsavgift på 50 000 kronor för den som river material innehållande asbest utan att ha fått tillstånd från Arbetsmiljöverket. För närvarande har fler än 10 företag dömts för att ha hanterat asbest felaktigt, flera av dessa finns i Stockholm!

En pålitlig leverantör av asbestsanering är Miramix i Stockholm!

Det krävs en specialutbildning för att få hantera asbest där hälsorisker, asbestens egenskaper samt förekomst tas upp. Samtliga som berörs av arbetet avkrävs att genomgå denna utbildning, allt från arbetare till arbetsledare, det gäller rivning, sanering och hantering av avfall. Det är därför viktigt att du söker efter företag som är utbildade i riskerna och reglerna som gäller samt att de har de tillstånd som krävs för att utföra arbetet. Se om företaget rekommenderas och om de har utfört tidigare arbeten på ett korrekt sätt.

Hur vanligt förekommande är asbest?
Trots att asbest har varit förbjudet sedan 1982 så finns det ändå stora risker att utsättas för asbest inom byggbranschen. På grund av att många hus och fastigheter från 60- och 70-talen står inför renoveringar och ombyggnationer så utsätts arbetarna för asbest. Statistiken visar att det är så många som 800 000 lägenheter som kan ha material i asbest och som står i begrepp att rivas eller demoleras. När det kommer till småhus uppskattar man det till nästan 500 000. De yrkesgrupper som kan riskeras att exponeras för asbest är främst snickare, takläggare, golvläggare, elektriker, VVS-installatörer och sist men inte minst städpersonal.

Krav på verksamheter som arbetar med asbest & asbestsanering
Samtliga som bedriver en verksamhet där hantering av asbest föreligger måste ha ett tillstånd från Arbetsmiljöverket och arbetsgivaren är skyldig att utbilda de arbetstagare som ska arbeta med sanering av asbest. Som vi nämnde tidigare så utgår ett vite för den som inte uppfyller kraven.

I stockholmsregionen är myndigheten extra noggrann med bevakning att kraven på företag som jobbar med Asbestsanering efterlevs. Välj därför ett erkänt företag när du behöver hjälp med Asbestsanering i Stockholm.