Var hittar man asbest?

brandsäker textil

Var hittar man asbest?

Asbest utnyttjades förr i många byggmaterial på grund av fibrernas styrka och värmebeständighet. Det användes inom områden som termiskt isoleringsmaterial, i textil som var brandsäker, olika papper och kartong, i koppling- och bromsbelägg, i olika produkter gjorda av asbestcement, elektriskt isoleringsmaterial och även i personlig skyddsutrustning. 1982 totalförbjöds all användning av asbest men det hindrar inte att människor fortfarande exponeras av asbest i och med rivningar av äldre byggnader. För att skydda personal som arbetar med och exponeras för asbest så har Arbetsmiljöverket reglerat detta och satt upp riktlinjer för hur sanering av asbest ska gå till.

Först krävs det en analys för att se om det finns asbest i materialet. Detta sker med hjälp av ljusmikroskop. Eftersom alla fibrer har olika utseende och ljusbrytning så kan man hitta asbest, och även vilken sort det handlar om. När det gäller asbest i damm och luft så används ett svepelektronmikroskop.

Lagstiftning om asbest
Inom EU finns en gedigen lagstiftning angående asbest där ett förbud föreligger om att använda asbest och där mycket rigorösa normer finns fastställda för skydd för de arbetare som exponeras för asbest. Sverige har lagt till dessa lagar till vår egen nationella lagstiftning. Varje land kan ha ett utökat skydd vad gäller lagar så om du ska hantera asbest i ett annat land bör du ta kontakt med den relevanta tillsyningsmyndigheten där arbetet med asbest kommer att ske.

Var förekommer asbest?
Om du ska riva eller demolera en äldre byggnad kan det vara bra att veta var asbest kan finnas för att ta kontakt med professionella företag som arbetar med asbestsanering. Du finner ofta asbest i äldre hus i nedanstående områden:

 • Isoleringsskivor i väggar
 • Texturerad beläggning samt färg
 • Klinker och fog till kakel
 • Linoleummattor samt lim till golvplattor och golvmattor
 • Isolering på stålprofiler
 • Ventilationskanaler
 • Tak och takpannor
 • Dörrar
 • Elinstallationer
 • Värmeisolering kring rör, värmare samt pannor
 • Fasader
 • Regnvattenkanaler, smygtak och isolering
 • Vattenrör, avloppsrör och toalettcisterner
 • Ventiler, flänsar och packningar
 • Fönsteralkover och pappersfoder
 • Oljelampor

Om du misstänker att det kan finnas asbest i något av ovannämnda användningsområden gör ingenting själv innan du har fått en analys gjord. Finns asbest krävs det speciell utrustning för att hantera detta i rivningsarbetet.