Hur du hanterar eternit när du renoverar

cement

Hur du hanterar eternit när du renoverar
Eternit är namnet på den cement som är uppblandad med asbest. Det var vanligt förekommande som fasad på hus, och även som takpannor, på grund av dess slitstarka egenskaper. Det är näst intill underhållsfritt och klassat som brandtåligt vilket var egenskaper som fastighetsägare uppskattade. Men under 70-talet upptäckte man att asbest kom med enorma hälsorisker och förorsakade stora skador på lungorna.

Vara eller inte vara
Trots dess hälsorisker finns det förespråkare för eternit. Kulturhistoriker hävdar att det har ett historiskt värde då användandet av eternit i byggnader upphörde för cirka 40 år sedan. Eftersom det är relativt underhållsfritt, och är del av byggnadskonsten på 40- och 50-talen och efterkrigstidens hus, så anser många representanter av det kulturhistoriska att dessa byggnader bör finnas kvar.

Avlägsnande av eternit
Så länge som eternit inte hanteras eller rörs så anses det inte vara hälsofarligt, vilket gör att byggnader som har det som byggnadsmaterial kan fortfarande bebos eller användas för olika verksamheter. Men många minns skandalen i Lomma där många arbetare i eternitfabriken fick cancer och flertalet dog, och många känner en osäkerhet att behålla ett så pass farligt material i sina byggnader.

De flesta föredrar att helt avlägsna eterniten även om ett alternativ kan vara att täcka det med ett säkert modernt material. Lutar valet åt att avlägsna eterniten, och du vill göra det själv, så försäkra dig om att du vet hur du ska hantera det. Så snart materialet bryts så dammar det och det sprider asbestfibrer. Det är dessa som kan orsaka stora skador på dina lungor om du råkar andas in dammet. Så snart du har frigjort materialet så lägg det i tättslutande säckar eller containers och märk upp dem väl med att de innehåller eternit. Det är inte alla avfallsanläggningar som tar emot asbest och eternit så kolla det innan. Du får nog även räkna med att du får betala en avgift för att de ska ta emot det.