Asbestsanering i Stockholm

asbestsanering

Sanering av asbest är en komplicerad process som kan vara skadlig för din hälsa. Är du i behov av en sanering hjälper våra experter mer än gärna till. Vi är behöriga både för sanering och inventering av det skadliga ämnet.

Få hjälp med asbestsanering av saneringsfirma i Stockholm.

Asbestanalys
Asbest är ett hälsoskadligt ämne som ökar risken för att drabbas av cancer. Vid rivningar av fastigheter bildas små partiklar som virvlar upp med dammet och är farliga att andas in. På grund av detta finns en rad föreskrifter för hur hantering ska ske i dessa miljöer.

Idag är ämnet förbjudet men finns av förklarliga skäl kvar i gamla fastigheter, främst sådana som byggdes innan 80-talet. Inventeringar pågår för fullt runt om i Sverige och dagligen hittas asbest i pannor, ventilationskanaler, rör och diverse behållare. Det kan också förekomma i kakelfix, fog, mattlim och olika isoleringsmaterial. Tidigare har det också använts som brandskydd varför det ofta finns i taket i gamla garage och pannrum eller på bakom elcentralen i huset.

Vi har god erfarenhet av asbestanalyser och uppfyller alla krav för arbetet. Som fastighetsägare är en inventering en god investering som både är miljövänlig, trygg och kostnadseffektiv. Kontakta oss på Miramax för att boka en inventering idag.

Asbestsanering
När du ska riva utrymmen där det kan finnas asbest behöver du hjälp av någon med rätt kompetens för att säkerställa att processen sker säkert och korrekt.

Vi hanterar och river av såväl brandskydd, väggar och andra invändiga element. Vid installationer kan vi hjälpa till med hanteringen av materialet, om du till exempel ska installera värmepannor eller VVS i ditt hem eller företag. Utsätt inte dig själv eller omgivningen för onödiga risker som på sikt kan skada hälsan allvarligt och se till att det inte finns någon asbest i ditt hem.