Asbest och dess hälsorisker

cancer farligt

Asbest och dess hälsorisker

Asbest är en mineral som i Sverige totalförbjöds för användning i byggnadsmaterial. Trots kunskapen om dess hälsorisker så bryts det fortfarande i gruvor i Ryssland och Kanada. I Sverige kan man finna det i berggrunden, främst i vissa fjällområden. Även om asbest inte får användas i byggnationer finns den tyvärr fortfarande kvar i äldre byggnader, och vid rivning och sanering utsätts personalen som utför arbetet för risker.

Faror och sjukdomar
På grund av att mineralen är utformad som en nål tar den sig ner i lungorna med inandningsluften. Eftersom de inte är upplösningsbara så stannar de i lungvävnaderna och orsakar förändringar på lungan. Alla sorter av asbest är farliga och framkallar cancer, det enda som skiljer är i vilken utsträckning. Självklart påverkar i vilken utsträckning patienten har exponerats för asbest. Inkubationstiden är över 30 år varför vi fortfarande ser en oförändrad dödskurva, trots totalförbudet för 33 år sen.

Det finns ett antal kända asbestsjukdomar som kan drabba dem som exponeras för asbest.

  • Asbestos – den första kända sjukdomen, vilken innebär att lungvävnaden får ärrvävnad och som följd minskar syreupptagningsförmågan och lungcancer som följd är en stor risk. Cancer i lungsäcken är obotlig och dödlig, inom ett par månader har den ett dödligt utfall.
  • Andra asbestrelaterade sjukdomar – Asbestdammlunga, lungcancer och mesoteliom, en tumörsjukdom.

Hälsoundersökning för utsatta arbetsgrupper
För arbetare som skall utföra asbestsanering krävs en hälsoundersökning, och det finns även krav på utbildning vad gäller skyddsutrustning och arbetssätt. Genom dessa undersökningar hoppas man kunna finna de personer som riskerar att få allvarliga sjukdomar genom sitt arbete. Det kan vara nedsatt lungfunktion, andra lungsjukdomar som kan försämras eller bristande förmåga att kunna använda den skyddsutrustning som krävs.