Va ute i god tid med asbestsanering i Stockholm!

Nu närmar sig våren allt närmre och närmre. Om du är osäker kring om du har asbest i hemmet bör du se till att planera och kolla upp det i tid. Med detta sagt, kan det vara bra att börja planera in vårens asbestsanering i Stockholm. Om du behöver hjälp med asbestsanering är det bra om du är ute i tid, så att detta viktiga arbete inte skjuts upp. Utöver detta hjälper det dig att få jobbet gjort på en tid som är bäst lämpad för dig. 

Asbestsanering i Stockholm 

Att hantera asbest är inget som man ska börja greja med om man inte är behörig. Det finns många fastigheter runt om i Stockholm som innehåller asbesthaltigt material. Var uppmärksam när du renoverar, river upp gamla golv och väggar så att du tar reda på om det finns asbest, var noggrann med säkerheten. Man ska alltid ta det säkra före det osäkra. Gör detta genom att ta hjälp av kunniga och behöriga hantverkare som även kan hjälpa till med att göra ett asbesttest för att sedan utföra en asbestsanering i Stockholm. Om asbestanalysen visar att det finns asbest så följs det upp med en asbestinventering för att ta reda på omfattningen av asbesten. Efter detta kan arbetet påbörja med sanering. 

Miramix hjälper dig! 

Miramix är ett tjänsteföretag som sysslar med många olika saker, allt ifrån rivning, betonghåltagning och asbestsanering. Miramix är ett asbestsaneringsföretag med välutbildad personal som alltid bär erforderlig skyddsutrustning och passerar en sluss varje gång de lämnar arbetsplatsen. Säkrare än så kan inte en asbestsanering utföras. En felaktigt utförd asbestsanering utsätter inte bara saneringspersonalen för risker utan alla som vistas i lokalen kan utsättas för mycket stora hälsorisker. De små asbestfibrerna som finns i rivningsdammet fastnar i lungorna och kan på sikt ge flera allvarliga lungsjukdomar, bland annat lungcancer. 

Klicka på länken om du behöver hjälp med asbestsanering i stockholm.  

Kontrollera asbest i Stockholm

Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1950 och 1970? Då finns det en stor risk att byggnaden innehåller det hälsoskadliga ämnet asbest. Planerar du dessutom att renovera fastigheten måste du säkerställa att byggnaden inte innehåller asbesthaltigt material som kan innebära en rad risker vid bearbetning.

Asbestsanering Stockholm

Användningförbjuden sedan 1982

Asbest är ett material som under lång tid använts inom byggindustrin Sverige på grund av dess bra egenskaper. Asbesten har hållbarhet och användes  i byggmaterial som exempelvis i väggar, tak, isolering m.m. Ämnet förbjöds under tidigt 80-tal på grund av dess hälsoskadliga effekter. Asbestfibrer som följer ned i lungorna vid inandning kan orsaka flera olika typer av sjukdomar och kan i värsta fall leda till cancer. Därför är det av stor vikt att man tar hjälp att utföra en asbestsanering om du planerar på att riva i asbesthaltigt material.

Så länge som asbesten är inkapslad utgör den dock ingen fara. Det är först när man river eller bearbetar den som stora mängder asbestfibrer frigörs och höga asbesthalter bildas i luften.  Asbestfibrerna är så små och lätta att de flyger runt i luften ett bra tag innan de når marken. Det finns därför en stor risk att dessa små fibrer följer med vid inandning.

Hjälp med asbestsanering i Stockholm

Vid en asbestsanering tar man bort produkter som innehåller asbest, antingen från ett hem, en verksamhet eller en offentlig byggnad. Asbest som ämne har nu blivit känt att orsaka allvarliga sjukdomar, såsom den kroniska lungsjukdomen asbestos, men även olika typer av cancer kan förekomma. Det som gör det nödvändigt att utföra asbestsanering är att även en mycket liten mängd asbestexponering kan vara farlig.

Misstänker du att din fastighet har asbest i sitt byggmaterial är det alltså av stor vikt att man tar hjälp av en behörig firma och kontrollerar om så är fallet. Visar det sig att det finns asbest kan det bli aktuellt för en asbestsanering.