Asbestrivningar av olika omfattning

En rivning kan man behöva göra av många olika anledningar. Kanske har man haft oturen att få problem med någon typ av skada och angrepp i sin fastighet. Det kan till exempel vara skador på grund av en vattenläcka eller mögelskador och annat. Vid sådana tillfällen kan en rivning för ombyggnation och renovering bli aktuell. Ytterligare ett alternativ är att man vill få bort en byggnad för att kunna bygga nytt på samma ställe.

Fortsätt läsa