Behöver du hjälp med att sanera asbest?

Är du i behov av att sanera asbest? Då kan vi hjälpa dig. Vår personal har kunskap samt behörighet för att behandla, sanera och inventera områden med asbest. Då asbest är ett mycket farligt ämne som förekommer i små partiklar via luft är det mycket viktigt att inneha rätt information och kunskaper för att utföra ett rivningsarbete som involverar asbest. Partiklarna kan vara cancerframkallande och proceduren kantas därför av säkerhetsföreskrifter och utbildning. Om du vill ha sanering eller rivning utförd inom Stockholmsområdet eller Uppsala är vi de rätta att anlita. Vi tar oss an uppdrag och utför dessa på ett säkert och korrekt sätt. Att genomföra en rivning eller sanering av en yta eller ett område som involverar asbest kan många göra. Det krävs däremot mycket kunskap och teknik för att göra det på ett korrekt och framför allt säkert sätt.

Asbestsanering

Om det förekommer exempelvis eternit/asbesttak i din fastighet är vi kompetenta till att hjälpa dig. Vi består av en firma som sköter rivning och sanering av ytor med asbest och använder oss av omfattande erfarenhet och givetvis en licens. Vi kan eternitsanering och asbestsanering och erbjuder även asbestrivningar inom vilka vi använder oss av nödvändiga verktyg och byggelement för att skydda våra arbetare och din fastighet. Vi hanterar även asbest samt andra typer av avfall vid installationer av exempelvis värmepannor och VVS. Anledningen till att asbest är extremt farligt är att partiklarna sätter sig i lungorna efter inandning och kan därefter utveckla allvarliga sjukdomar. Vi vill varken att våra arbetare eller personer som vistas i lokalerna efter arbete ska utsättas för dessa hälsorisker och använder oss därför alltid av skydd.

Asbestinventering / Asbestanalys – Var finns asbest?

Spår av asbest finner vi vanligen i områden såsom ventilationskanaler, rör, pannor och olika typer av behållare. Det är idag förbjudet att använda asbest som ämne vid byggnadsprojekt men det förekommer fortfarande, vanligtvis i hus från 70-talet. Frånsett i pannor, rör etcetera kan det skadliga ämnet förekomma i olika material som används vid isolering och i vissa typer av lim. Det förekommer även inom äldre brandsäkerhetsåtgärder på platser som till exempel garage och el-centraler. Då ämnet är skadligt vill många fastighetsägare göra sig av med det helt och hållet. Beslutet präglas även ofta av en strävan om mer miljövänlig förvaltning av sin fastighet. Vi använder oss av ett system som, enligt föreskrifter, bygger på en avskärmad arbetsprocess. I de lokaler vi arbetar skapar vi ett undertryck för att förhindra spridning av partiklar till andra delar av fastigheten. Vår personal har god erfarenhet av detta och vi jobbar alltid säkert och effektivt för att sanera och riva din fastighet.

Eternit – Vi hjälper er med rivning och sanering av eternit

Ytterligare ett ämne som kräver specialiserade kunskaper är eternit. Eternit faller delvis under samma kategori och hälsorisker som asbest och förekommer idag i många äldre fastigheter såsom fabriker. Det är en cementbaserad arbetsprodukt som under 40- och 50-talet användes i ventilationssystem och även i frånluftskanaler. I och med att ämnet har lång hållbarhet förekommer det ofta på äldre husfasader. Förr i tiden var man inte lika medveten om dess hälsorisker och man ansåg långvarigheten och den medföljande isolerande effekten som stora fördelar. Vi erbjuder dig högkvalitativ sanering av eternitplattor samt tak.

Vad gör jag om jag misstänker att det finns asbest i ett utrymme där rivning skall ske?

Kontakta oss! Vi tar alltid prover på ytan innan vi börjar jobba för att säkerställa att en rivning eller sanering är nödvändig.